fotograaf  [fotoˈxraf]

Iemand die foto’s maakt.
Lichtbeeldenmaker. Vereeuwiger

virtueel  [virty'wel]

Het adjectief ‘virtueel’ houdt een onafhankelijkheid van plaats en-of tijd in; men kan de eigenschappen van een zaak kennen zonder dat die fysiek aanwezig is.

professional  [proˈfɛʃənəl]

Iemand die een vak, kunst of sport beoefent voor zijn beroep; beroepsmatige beoefenaar.